Obsah

Výběr barvy

Základní barva

QElectroTech poskytuje vyskakovací okno Vybrat barvu s některými základními barvami.

../_images/qet_color_default.png

Obrázek: Volič základní barvy v QElectroTechu

Pro vybrání barvy:

 1. Klepněte levým tlačítkem myši na požadovanou barvu.

 2. Stiskněte tlačítko Vybrat.

Vyskakovací okno Vybrat barvu je také vybaveno vlastní částí, kde jsou uloženy barvy stanovené v minulosti.

Vlastní barva

QElectroTech umožňuje přizpůsobení barev pomocí stanovení kódu HTML.

Pro stanovení vlastní barvy:

 1. Stiskněte tlačítko + v části s vlastní barvou vyskakovacího okna Vybrat barvu.

 2. V textovém poli stanovte kód HTML požadované barvy.

  ../_images/qet_color_custom.png

  Obrázek: Volič vlastní barvy v QElectroTechu

 3. Stiskněte tlačítko Vybrat pro přidání nové barvy do části s vlastní barvou vyskakovacího okna Vybrat barvu.

Poznámka

Vlastní barvu lze stanovit také zrakem:

 1. Barevnou stupnici lze stanovit posuvníkem umístěným na levé straně.

 2. Stupnici šedi lze stanovit klepnutím ukazovátkem na barevnou stupnici.

Viz také

Další informace o barvách v kódu HTML najdete na internetu v:

https://htmlcolorcodes.com/