Obsah

Vytvoření skupiny

Práce se sbírkami lze provádět pouze v panelu se sbírkami.

Poznámka

Pro zobrazení panelu se sbírkami vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Sbírky.

QElectroTech umožňuje vytvoření skupin v některé ze sbírek. Uživatel si má pouze přečíst práva pro sbírku QET. Uživatel může sbírky vytvořit ve vlastní sbírce.

 1. Klepněte pravým tlačítkem na vlastní sbírku nebo ve skupině/podskupině vlastní sbírky.

  ../../_images/qet_element_collection_folder_right_click.png

  Obrázek: Volby pro složku

 2. Pro otevření vyskakovacího okna pro otevření Přidat novou skupinu klepněte na Nová složka.

  ../../_images/qet_element_collection_category_add.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro novou skupinu

 3. Stanovte vnitřní název souborového systému.

 4. Stanovte název skupiny, který se zobrazí ve stromu sbírky. Lze jej stanovit v mnoha jazycích.

 5. Stiskněte ** OK ** pro přidání nové skupiny/podskupiny.

Poznámka

QElectroTech pracuje podle normy ISO 639-1. Jazyk názvu složky je stanoven pomocí dvojpísmenného kódu, který se má použít ve sloupci jazyka tabulky s vnitřním názvem složky.