Obsah

Upravení prvku

Práce se sbírkami lze provádět pouze v panelu se sbírkami. Před zahájením práce se sbírkami musí být zobrazen panel se sbírkami.

Poznámka

Pro zobrazení panelu se sbírkami vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Sbírky.

QElectroTech umožňuje upravení stávajícího prvku v některé ze sbírek. Uživatel si má pouze přečíst práva pro sbírku prvků QET. Uživatel může již existující prvek upravit ve všech sbírkách kromě prvku ve sbírce QET.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prvek, který se má upravit.

    ../../_images/qet_element_collection_element_right_click.png

    Obrázek: Volby pro prvek

  2. Pro otevření prvku v editoru prvků klepněte na volbu Upravit prvek.

  3. Proveďte požadované změny a uložte je.

Viz také

Další informace o editoru prvků najdete v části `editor prvků`_