Obsah

Textové pole

Běžné textové pole je předmět, který zobrazuje statický text. Když už byl jednou prvek vytvořen, text lze změnit pouze tehdy, pokud je prvek upravován. Libovolnou jinou hodnotu lze zavést vně editoru prvku.

Vytvoření textu

Textové pole lze do pracovní plochy přidat pouze z pruhu s nástroji.

  1. Pro přidání textového pole vyberte v nástrojovém panelu ikonu icon_text.

  2. Klepněte na polohový bod textu v pracovní ploše.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Části.

Vlastnosti textu

Vlastnosti části prvku lze zobrazit v informačním panelu, když je část vybrána.

Poznámka

Pokud se panel s údaji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Informace.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_text.png

Obrázek: Část textové pole v prvku v QElectroTechu

QElectroTech umožňuje přizpůsobení různých vlastností textu:

Umístění
Poloha

Lze stanovit souřadnice (x, y) textu.

Úhel textu

Úhel zobrazení textu lze stanovit v rozsahu 0 až 360 stupňů.

Obsah
Velikost

Lze stanovit velikost textu.

Barva

Barvu textu lze volit mezi černou a bílou.