Obsah

Provázání nadřízeného prvku

Může se stát, že v projektu se má znázornit jedno zařízení pomocí různých prvků, napájecí a řídicí podsoustavy a pomocných podsoustav. Všechny tyto prvky se mají považovat za jedno zařízení. QElectroTech pracuje pro znázornění zařízení s nadřízenými a podřízenými prvky, které jsou propojeny pomocí křížových odkazů.

Nadřízený prvek lze propojit s podřízeným prvkem pomocí následující kroků:

 1. Vyberte podřízený prvek, který se má propojit, ve sbírce projektu nebo v pracovní ploše.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný prvek a vyberte volbu Upravit prvek.

  ../../../_images/qet_element_right_click.png

  Obrázek: Volby pro prvek v QElectroTechu

 3. Ve vyskakovacím okně editoru prvku zobrazte kartu Křížový odkaz (podřízený)

  schema/element/references/../../../images/qet_element_slave_references.png

  Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu

 4. Vyhledejte a vyberte požadovaný nadřízený prvek v tabulce dostupných nadřízených prvků.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na nadřízený prvek a vyberte volbu Spojit prvek pro propojení nadřízeného prvku s podřízeným prvkem.

  schema/element/references/../../../images/qet_element_slave_link.png

  Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu

 6. Pro přijetí a uložení změn stiskněte Použít.