Obsah

Nastavení odkazování listů

QElectroTech poskytuje možnost ukládat na Data z aplikace některé vlastnosti projektu stanovené předem uživatelem. Tato funkce umožňuje uživateli vyhnout se stanovení mnoha vlastností projektu pokaždé, když uživatel `vytvoří nové projekty`_.

Karta Odkazování listů v části s nastavením pro Nový projekt* umožňuje předem stanovit vzorec, který má stanovit proměnnou štítku v Odkaz na následující list a Odkaz na předchozí list.

../../_images/qet_new_project_folio_referencings_settings.png

Obrázek: Nastavení odkazování listů v novém projektu v QElectroTechu

Pro stanovení nastavení odkazování listů:

  1. Zobrazení vyskakovacího okna s nastavením QElectroTechu.

  2. Jděte do části Nový projekt.

  3. Jděte na kartu Odkazování listů.

  4. Stanovte požadované parametry pro každé pole.

  5. Stiskněte tlačítko OK pro uložení změn v nastavení a zavření vyskakovacího okna s nastavením.

Poznámka

Všechny předem stanovené vlastnosti listů stanovené ve vyskakovacím okně s nastavením QElectroTechu budou automaticky stanoveny během vytváření projektu ve vlastnostech projektu. Vlastnosti listu najdete v kartě listu v části Nový list.