Obsah

Dynamický text

Dynamické textové pole je předmět, který zobrazuje text, který přichází z proměnné hodnoty. Textová hodnota se mění se změnou proměnné. Pro změnu textového obsahu není úprava části nutná.

Vytvoření dynamického textu

Textové pole lze do pracovní plochy přidat pouze z pruhu s nástroji.

  1. Pro přidání dynamického textového pole vyberte v nástrojovém panelu ikonu icon_dynamic_text.

  2. Klepněte na polohový bod textového pole v pracovní ploše.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Části.

Vlastnosti dynamického textu

Vlastnosti části prvku lze zobrazit v informačním panelu, když ječást vybrána.

Poznámka

Pokud se panel s údaji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Informace.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_dynamic_text.png

Obrázek: Část dynamické textové pole v prvku v QElectroTechu

QElectroTech umožňuje přizpůsobení různých vlastností textu:

Umístění
Poloha

Lze stanovit souřadnice (x, y) dynamického textu.

Otočení

Úhel zobrazení textu lze stanovit v rozsahu 0 až 360 stupňů.

Rámeček

Je poskytována možnost zobrazit text uvnitř obdélníkového rámečku.

Zarovnání

Lze stanovit polohu textu uvnitř rámečku. Vlevo, uprostřed nebo vpravo a nahoře, uprostřed nebo dole.

Obsah
Zdroj

Zdrojovým obsahem může být uživatelský text (podobně jako statický text), parametr informace prvku nebo složený text.

Velikost

Lze stanovit velikost textu.

Barva

Barvu textu lze vybrat z databáze kódů barev RGB.