Obsah

Obdélník

Vytvoření obdélníku

Poznámka

Pro snazší kreslení lze mřížku listu zobrazit přes Zobrazení > Zobrazit mřížku nebo v panelu nástrojů ikona grid.

Obdélník lze do pracovní plochy přidat pouze z panelu nástrojů.

 1. Pro přidání obdélníku vyberte v panelu nástrojů ikonu rectangle.

 2. Klepněte na počáteční vrchol obdélníku.

 3. Klepněte na koncový vrchol obdélníku.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Přidání.

Vlastnosti obdélníku

Okraje a vnitřní oblast trojúhelníku lze přizpůsobit v QElectroTechu.

 • Okraje obdélníku mají stejné vlastnosti jako čára.

 • Typ výplně pro uzavřené jednoduché předměty (obdélník, elipsa a uzavřený mnohoúhelník) jsou: Žádná, Plná čára a některé typy mřížek.

  schema/basics/../../images/qet_close_primitive_object_filling.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro výběr barvy v QElectroTechu

 • Možné barvy výplně jsou stanoveny rozsahem stupnice RGB.

Poznámka

Polohu obdélníku lze uzamknout, aby se zabránilo nechtěným pohybům.

 • Přejděte na vlastnosti obdélníku a zaškrtněte tlačítko Zamknout polohu.

Vlastnosti obdélníku lze zobrazit přes hlavní nabídku, klepnutím pravým tlačítkem na okraj obdélníku, z panelu vlastností výběru a pomocí klávesové zkratky.

Vlastností obdélníku přes hlavní nabídku

 1. Vyberte jeden z okrajů obdélníku, který se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi obdélníku vyberte položku nabídky Úpravy > Upravit vybraný předmět.

  ../../_images/qet_menu_edit_object.png

  Obrázek: Nabídka pro úpravy v QElectroTechu

Vlastnosti obdélníku pomocí klepnutí pravým tlačítkem myši

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na jeden z okrajů obdélníku, který se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi obdélníku vyberte Upravit vybraný předmět.

../../_images/qet_object_right_click.png

Obrázek: Vyskakovací okno pro výběr obdélníku v QElectroTechu

Vlastnosti obdélníku v panelu s vlastnostmi výběru

 1. Vyberte jeden z okrajů obdélníku, který se má upravit a v panelu vlastností výběru se objeví vlastnosti obdélníku.

../../_images/qet_close_primitive_object_prop.png

Obrázek: Panel s vlastnostmi obdélníku v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru

Vlastnosti obdélníku pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

 1. Vyberte jeden z okrajů obdélníku, který se má upravit.

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi obdélníku stiskněte Ctrl + e.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.