Obsah

Nahrazení vlastnosti prvku

QElectroTech poskytuje funkci automatického vyhledání prvku s určitou vlastností pro nahrazení vlastností prvku bez potřeby hledat prvek v projektu ručně.

Poznámka

Pokud se nabídka vyhledávání nezobrazí, lze ji zobrazit přes položku nabídky Úpravy > Hledat/Nahradit.

Pro nahrazení některých vlastností prvku:

 1. Hledejte vlastnost (výrobce, popis atd.), která určuje prvek, jehož vlastnost je třeba změnit.

  ../../_images/qet_search_menu_advanced_element_tree.png

  Obrázek: Nabídka pro vyhledávání v QElectroTechu

 2. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi prvku stiskněte tlačítko Prvek.

  ../../_images/qet_search_menu_advanced_element_prop.png

  Obrázek: Vyskakovací okna pro nahrazení vlastností prvku v QElectroTechu

 3. Vyplňte řádkové textové pole s vlastností/vlastnostmi prvku, které se mají změnit.

  Poznámka

  QElectroTech umožňuje také mazání a vyprazdňování vyplněné vlastnosti. Klepněte na tlačítko s vlastností/vlastnostmi prvku, která(é) se má/mají smazat.

 4. Stiskněte OK.

 5. Z prvků nalezených při hledání vyberte prvky, na něž je třeba použít úkon nahrazení. Výběr lze vytvořit ve stromové struktuře předmětů v nabídce pro vyhledávání.

 6. Stiskněte tlačítko Nahradit vše pro provedení úkonu nahrazení u všech vybraných prvků.

Poznámka

Nahrazovací úkon lze také provést prvek za prvkem. Tlačítko Nahradit úkon provede pouze na v pracovní ploše zobrazeném prvku. Tlačítka go-top a go-bottom lze použít k zobrazení předchozího a dalšího prvku výsledku vyhledávání.