Obsah

Obecné vlastnosti

Část s obecnými vlastnostmi ve vyskakovacích oknech s vlastnostmi projektu je oblast, kde může uživatel stanovit celkové proměnné projektu, které lze později použít ve vzorech záhlaví výkresu listů k automatizaci vyplnění záhlaví výkresu.

Doporučuje se vytvoření obecných projektových proměnných, což zvyšuje účinnost práce. Ve výchozím nastavení lze najít proměnné:

  • % {projecttitle}: Název projektu

  • % {saveddate}: Datum uložení souboru

  • % {savedfilename}: Název zapsaného souboru

  • % {savedfilepath}: Cesta k uloženému souboru

  • % {savedtime}: Čas uložení souboru

../../_images/qet_project_general_prop.png

Obrázek: Okno s obecnými vlastnostmi projektu

Pro vytvoření proměnné nového projektu:

  1. Vyskakovací okno pro zobrazení vlastností projektu.

  2. Jděte do části s vlastnostmi projektu Obecné.

  3. Stanovte název proměnné v levé buňce posledního řádku tabulky s proměnnými projektu.

  4. Stanovte hodnotu proměnné v pravé buňce řádku s proměnnou.

  5. Pro uložení změn a zavření vyskakovacího okna stiskněte tlačítko OK.

Viz také

Další informace o výchozích proměnných QElectroTechu najdete v části k proměnným v QElectroTechu.