Obsah

Rodičovská sbírka záhlaví výkresu

Vlastnost rodičovské sbírky záhlaví výkresu stanovuje sbírku záhlaví výkresu, ke kterému patří záhlaví výkresu.

Tato vlastnost stanovuje práva uživatele pro úpravu záhlaví výkresu. Záhlaví výkresu se sbírkou záhlaví výkresů QET jako rodičovskou sbírkou může číst pouze uživatel. Záhlaví výkresu s vlastní sbírkou záhlaví výkresů nebo sbírkou záhlaví výkresů projektu jako rodičovskou sbírkou může uživatel číst a zapisovat (upravovat).

Rodičovskou sbírku záhlaví výkresu lze stanovit během ukládání.

../../../_images/qet_title_block_save_as_popup_window.png

Obrázek: Vyskakovací okno pro uložení záhlaví výkresu v QElectroTechu