Obsah

Prvky rozhraní

QElectroTech byl navržen s použitím systému a sady doplňkových nástrojů Qt. Hlavní okno v QElectroTechu je stejné pro všechny platformy, pro něž je dostupné (Windows, Linux / Unix a MacOS). Hlavní okno QElectroTechu obsahuje následující oblasti:

  1. Hlavní nabídka

  2. Nástrojové pruhy

  3. Pracovní plocha

  4. Panely

  5. Pruh s kartami projektů

  6. Pruh s kartami listů

  7. Pruh s nápovědou

  8. Nabídka pro vyhledávání

../_images/qet_gui_elements.png

Obrázek: Hlavní okno v QElectroTechu