Obsah

Typ vodiče

Vícežilový vodič

Pro vícežilové vodiče umožňuje QElectroTech stanovit mnoho různých parametrů vodičů. Parametry, které lze stanovit, jsou:

 • Parametry zobrazení:

  1. Velikost textu: Velikost zobrazeného textu.

  2. Vzorec textu: Použije se, pokud je v poli Text během vytváření vodiče požadována hodnota proměnné.

  3. Text: Obsah textového pole, který se má zobrazit v listu.

  4. Barva textu: Barva písma, která se má zobrazit v listu.

  5. Umístění a natočení v listu zobrazeného textu, svislé a vodorovné vodiče.

 • Vlastnosti vodiče:

  1. Funkce: Proměnná vodiče, používá se ke stanovení fáze drátu (L1, L2, L3, N atd.).

  2. Napětí/Protokol: Proměnná vodiče, používá se ke stanovení napětí drátu (0v, 230 V, 400V, 6 kV atd.) nebo protokolu drátové sítě (IP).

  3. Barva vodiče: Proměnná vodiče, používá se ke stanovení barvy drátu.

  4. Část vodiče: Proměnná vodiče, používá se ke stanovení části drátu.

  5. Kabel:

  6. Sběrnice:

../../_images/qet_conductor_properties_type_multiline.png

Obrázek: Vlastnosti vícežilového vodiče

Poznámka

Zobrazení TAG vodiče (kód) ve vícežilových diagramech je obvyklé pro snadnou správu výroby, montáže, uvedení do provozu a fáze údržby výrobku.

QElectroTech umožňuje automatické stanovení čísla vodiče pro text pomocí proměnné % autonum v poli Textový vzorec. Toto pole musí být stanoveno ve vlastnostech listu před zahájením vytvoření vodiče.

Jednožilový vodič

U jednožilových vodičů jsou vodiče znázorněny bez jakékoli textové informace. Stanoven má být pouze typ systému napájení, aby měl správné znázornění značek.

QElectroTech umožňuje pro jednožilové vodiče následující možnosti:

 1. Soustava s nebo bez Uzemnění

 2. Soustava s nebo bez Nulový

 3. PEN systém, systém, kde Nulový a Uzemnění jsou stejné vodiče.

 4. Soustavy s jednou, dvěma nebo třemi fázemi

../../_images/qet_conductor_properties_type_single_line.png

Obrázek: Vlastnosti jednožilového vodiče