Obsah

Vybrání jednoho předmětu

Jeden předmět (prvek, vodič, textové pole, základní předmět a obrázek) v pracovní ploše lze vybrat jedním klepnutím levým tlačítkem myši na předmět.

../../_images/qet_select_object.png

Obrázek: Výkres v QElectroTechu