Obsah

Co je to list?

List je částí projektu, kterou lze považovat za jednotku. Může to být číslo v projektu, část výkresu, úplný nebo částečný seznam dílů atd.

List vymezuje největší část informací o projektu, která mohou být zobrazeny současně v pracovní ploše, list v `projektu`_ je obdobou stránky v knize. Když je projekt vyveden do PDF, každý list je jedna stránka dokumentu. Když je projekt vyveden do libovolného jiného formátu (PNG, JPG, DXF atd.) každý list je jeden soubor.

Uvnitř projektu by měly mít listy pořadí. Pro snadné porozumění výkresu je důležité, aby se uživatel postaral o polohu a informace, které jsou obsaženy v každém listu.

../_images/qet_folios.png

Obrázek: Listy v QElectroTechu