Obsah

Nahrazení obsahu textového pole

QElectroTech poskytuje funkci vyhledávání a nahrazování obsahu textového pole automaticky. Tato možnost umožňuje nahradit celý obsah textového pole, které obsahuje hledaný řetězec. Hledaným řetězcem může být úplný obsah textového pole nebo část obsahu textového pole.

Poznámka

Pokud se nabídka vyhledávání nezobrazí, lze ji zobrazit přes položku nabídky Úpravy > Hledat/Nahradit.

Pro nahrazení obsahu textového pole v projektu:

 1. Hledejte řetězec, který se má nahradit (například: List).

  schema/replace/../../images/qet_search_menu_advanced_folio.png

  Obrázek: Nabídka pro vyhledávání v QElectroTechu

 2. Stanovte nový obsah textu v poli pro nahrazení textu (například: Rezerva listu).

  schema/replace/../../images/qet_search_menu_advanced_replace_sheet.png

  Obrázek: Nabídka pro vyhledávání v QElectroTechu

 3. Ve stromu předmětů vyberte textová pole, jejichž obsah se má nahradit.

 4. Stiskněte tlačítko Nahradit vše pro nahrazení obsahu vybraných textových polí.

 5. Pro obnovení vyhledávání stiskněte tlačítko Aktualizovat view-refresh.

Poznámka

Nahrazovací úkon lze také provést předmět za předmětem. Tlačítko Nahradit úkon provede pouze na v pracovní ploše zobrazeném předmětu. Tlačítka go-top a go-bottom lze použít k zobrazení předchozího a dalšího předmětu výsledku vyhledávání.

Varování

Funkce nahrazení v QElectroTechu nahradí obsah textového pole úplně. Částečně měnit obsah textového pole nelze.