Obsah

Nabídka pro vyhledávání

Nabídka pro vyhledávání umožňuje vyhledávání prvků, listů nebo vodičů které mají textové pole nebo vlastnost se specifickou hodnotou. Nabídka pro hledání umožňuje automatické vyhledání prvku s požadovaným štítkem, vypsat `listy`_ od určitého autora atd.

QElectrotech poskytuje základní a jednoduchou vyhledávací nabídku složenou z textového pole, které umožňuje zápis požadovaného řetězce, který se má najít a některá tlačítka pro zavření nabídky, aktualizaci vyhledávání a přechod na další a předchozí výskyt.

../_images/qet_search_menu.png

Obrázek: Nabídka pro vyhledávání v QElectroTechu

QElectroTech také nabízí pokročilou nabídku, kde lze filtry vymezit uvnitř listů, textových polí, prvků a vodičů. Pokročilý režim také umožňuje výměnu činností.

../_images/qet_advanced_search_menu.png

Obrázek: Nabídka pro pokročilé vyhledávání v QElectroTechu

Pro zobrazení nebo skrytí nabídky pro vyhledávání:

  1. Vyberte položku nabídky Úpravy > Hledat/Nahradit pro zobrazení nebo skrytí nabídky pro vyhledávání v dolní části pracovní plochy.

Poznámka

Nabídku vyhledávání lze zobrazit také pomocí klávesové zkratky Ctrl + F.