Obsah

Upravení seznamu součástí

Vlastnosti seznamu součástí lze zobrazit jen v panelu s vlastnostmi výběru, jakmile byla tabulka souhrnu vybrána v pracovní ploše.

reports/nomenclature/../../images/qet_nomenclature_properties_display.png

Obrázek: Karta pro zobrazení, panel s vlastnostmi seznamu součástí v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru.

Umístění a řádky seznamu součástí

reports/nomenclature/../../images/qet_summary_properties_geometry_and_lines.png

Obrázek: Vlastnosti umístění a řádků souhrnu v QElectroTechu

Část Umístění a řádky vlastností souhrnu umožňuje stanovit:

 • Poloha tabulky se seznamem součástí (souřadnice X a Y) v listu.

 • Nejvyšší počet řádků v tabulce.

 • Upravit velikost tabulky v listu, automatické stanovení okraje.

 • Stanovte předchozí tabulku se seznamem součástí, vlastnost, která se má použít, pokud se tabulka se seznamem součástí nevejde do jednoho listu.

Poznámka

Pokud se tabulka nevejde do jednoho listu, má mít každá tabulka se seznamem součástí stanoven Název tabulky. Bez Názvu tabulky, nelze stanovit propojení mezi tabulkami.

Tabulka

reports/nomenclature/../../images/qet_summary_properties_table.png

Obrázek: Panel s vlastnostmi tabulky se seznamem součástí v QElectroTechu

Část Tabulka vlastností seznamu součástí umožňuje stanovit:

 • Horní, dolní, levý a pravý okraj v buňkách tabulky.

 • Zarovnání textu v buňkách tabulky.

 • Písmo textu v tabulce.

reports/nomenclature/../../images/qet_summary_properties_font.png

Obrázek: Písmo textu v tabulce se seznamem součástí v QElectroTechu

Požadavek na obsah

Vlastnosti prvku, které se zobrazí v tabulce se seznamem součástí. Informace o sloupcích lze kdykoli upravit a znovu uspořádat.

Pro upravení požadavku na obsah seznamu součástí:

 1. Vyberte jednu z tabulek seznamu součástí pro zobrazení vlastností v panelu s vlastnostmi výběru.

 2. Jděte do karty Obsah.

  reports/nomenclature/../../images/qet_nomenclature_properties_content.png

  Obrázek: Karta pro obsah, panel s vlastnostmi seznamu součástí v QElectroTechu

 3. Klepněte na tlačítko Žádost pro zobrazení vyskakovacího okna pro nastavení obsahu.

 4. Upravte seznam informací, které se mají zobrazit, pomocí příkazů v následující tabulce.

  Ikona

  Činnost

  Klávesová zkratka

  go-up

  Posunutí pole nahoru

  list-add

  Přidání pole do seznamu zobrazených

  Dvakrát klepněte na pole v seznamu dostupných

  list-remove

  Odstranění pole ze seznamu zobrazených

  Dvakrát klepněte na pole v seznamu zobrazených

  go-down

  Posunutí pole dolů

  reports/nomenclature/../../images/qet_nomenclature_properties_content_request.png

  Obrázek: Vyskakovací okno pro požadavek na obsah s vlastnostmi seznamu součástí v QElectroTechu

  Poznámka

  Nastavení požadavku na obsah lze uložit a zvolit v části Nastavení pro zvýšení účinnosti práce.

  QElectroTech pracuje s databází SQLite, obsah tabulky se seznamem součástí může být stanoven také dotazem SQL.

 5. Jakmile je požadované nastavení stanoveno, stiskněte OK pro provedení změn.