Obsah

Svorka

Svorka je část prvku, která během vytváření výkresu umožní připojení jedním vodičem.

Vytvoření svorky

Svorku lze do pracovní plochy přidat pouze z pruhu s nástroji.

  1. Pro přidání svorky vyberte v panelu nástrojů ikonu icon_terminal.

  2. Pro přidání svorky klepněte na počáteční bod svorky v pracovní ploše.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Části.

Vlastnosti svorky

Vlastnosti části prvku lze zobrazit v informačním panelu, když je část vybrána.

Poznámka

Pokud se panel s údaji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Informace.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_terminal.png

Obrázek: Část svorka v prvku v QElectroTechu

QElectroTech umožňuje přizpůsobení různých vlastností svorky:

Poloha

Lze stanovit souřadnice (x, y) počátečního bodu.

Natočení

Lze stanovit směr výstupu svorky. Čtyřmi možnými směry natočení jsou sever, východ, jih a západ.

Název

UUID svorky.