Obsah

Vícežilový diagram

Vícežilové diagramy znázorňují elektrické, kapalinové atd. systémy včetně všech podrobností: svorky, všechny fáze, napájecí a řídicí systém atd.

Vícežilové vodiče se používají k nakreslení jednožilových diagramů.

../../_images/qet_conductor_multiline1.png

Obrázek: Vícežilový diagram