Obsah

Co je to záhlaví?

Záhlaví výkresu je tabulka, která je obvykle umístěna ve spodní části výkresu. Záhlaví je odpovědné za poskytnutí všech potřebných informací k rozpoznání a ověření platnosti výkresu.

../../_images/qet_title_block_default.png

Obrázek: Příklad záhlaví v QElectroTechu

Některé informace, které lze najít v záhlaví, jsou:

  • Název výkresu

  • Číslo výkresu

  • Velikost výkresu/místa na kreslení (u elektrických výkresů je běžnější vodorovný list formátu A3)

  • Číslo změny

  • Autor

  • Datum

  • Licence (Příklad: ISO 16016 ochranná upozornění na omezení používání dokumentů a výrobků)

  • Logo

Poznámka

Podívejte se do normy IEC 61082-1, kde naleznete podrobnější informace o doporučeném obsahu, který by měl být zahrnut v záhlaví.

Prvky záhlaví jsou jako v tabulce: