Obsah

Obecné vlastnosti prvku

Část s obecnými vlastnostmi prvku poskytuje údaje:

element/properties/../../images/qet_element_properties_general.png

Obrázek: Obecné vlastnosti prvku v QElectroTechu