Obsah

Typ vodiče listu

Karta Typ z vyskakovacího okna vlastností listu umožňuje stanovení typu vodiče, který bude v listu nakreslen později, dopředu. Vlastnosti vodiče lze také stanovit předem. Tento krok zabraňuje jednotlivému stanovení typu vodiče a společných vlastností pro každý vodič vytvořený v listu.

Viz také

Další informace o vlastnostech vodičů naleznete v části typ vodiče.

folio/properties/../../images/qet_folio_prop_conductor_type.png

Obrázek: Karta s vlastnostmi typu listu v QElectroTechu

Viz také

Další informace o tom, jak zobrazit vlastnosti listů, naleznete v části zobrazení vlastností listů.