Obsah

Obdélník

Vytvoření obdélníku

Obdélník lze do pracovní plochy přidat pouze z pruhu s nástroji.

 1. Pro přidání obdélníku vyberte v panelu nástrojů ikonu icon_rectangle.

 2. Klepněte na počáteční vrchol obdélníku v pracovní ploše.

 3. Klepněte na koncový vrchol obdélníku v pracovní ploše.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Části.

Vlastnosti obdélníku

Vlastnosti části prvku lze zobrazit v informačním panelu, když je část vybrána.

Poznámka

Pokud se panel s údaji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Informace.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_rectangle.png

Obrázek: Část obdélník v prvku v QElectroTechu

QElectroTech umožňuje přizpůsobení různých vlastností obdélníku:

Vzhled
Barva

Barvu obrysu a barvu výplně části lze stanovit v seznamu předem stanovených barev.

Styl

Typ znázornění obrysu lze vybrat mezi: Normální (spojitý), Čárky, Tečky nebo, Čárky a tečky.

Tloušťka

Tloušťku obrysu (váha) lze zvolit mezi: Žádná, Tenká, Běžná, Silný nebo Hodně silná.

Geometrie
Souřadnice

Lze stanovit souřadnice (x, y) horního levého vrcholu.

Rozměry

Lze stanovit šířku a výšku obdélníku. Také lze v případě, že je požadován zakulacený vrchol, stanovit bod tečny na svislých a vodorovných okrajích.

Zakulacení vrcholů obdélníku

QElectroTech umožňuje zakulatit vrcholy obdélníku v informačním panelu nebo v pracovní ploše.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_rectangle_rounded.png

Obrázek: Část obdélník v prvku v QElectroTechu

Zakulacení vrcholů obdélníku v informačním panelu

 1. Pro zobrazení vlastnosti obdélníku v informačním panelu vyberte obdélník.

 2. Stanovte vzdálenost mezi vrcholem a průsečíkem na svislých okrajích.

 3. Stanovte vzdálenost mezi vrcholem a průsečíkem na vodorovných okrajích.

 4. Stiskněte intro.

 5. Zrušte výběr v nabídce Úpravy nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + A.

Zakulacení vrcholů obdélníku v pracovní ploše

 1. Vyberte obdélník nakreslený v pracovní ploše. Obrysy obdélníku se změní na červenou barvu a vrcholy a střední bod okraje na modrou.

 2. Znovu vyberte obdélník. Obrysy pokračují červeně a body se změní na zelenou barvu.

 3. Vyberte obdélník potřetí. Obrysy pokračují červeně a je zobrazen jen jeden vrchol, barva je růžová.

 4. Umístěte růžové body kolem vodorovného a svislého okraje.

 5. Zrušte výběr v nabídce Úpravy nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + A.