Obsah

Obnovení výchozích vodičů

QElectroTech poskytuje možnost vrátit se k výchozí cestě, poté co už byla cesta vodiče upravena.

../../_images/qet_conductor_reset.png

Obrázek: Obnovení výchozího vodiče v QElectroTechu

QElectroTech umožňuje obnovit výchozí cestu vodiče přes hlavní nabídku, panel nástrojů, pracovní plochu nebo pomocí klávesové zkratky.

Obnovení výchozího vodiče přes hlavní nabídku

 1. Vyberte vodič, jehož výchozí cesta se má obnovit.

 2. Pro obnovení výchozí cesty vodiče vyberte položku nabídky Úpravy > Obnovit výchozí vodiče.

  ../../_images/qet_menu_edit_conductor.png

  Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Obnovení výchozího vodiče přes pruh s nástroji

 1. Vyberte vodič, jehož výchozí cesta se má obnovit.

 2. Pro obnovení výchozí cesty vodiče vyberte v panelu nástrojů ikonu conductor2.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje.

Obnovení výchozího vodiče v pracovní ploše

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na vodič, jehož výchozí cesta se má obnovit.

 2. Pro obnovení výchozí cesty vodiče vyberte volbu Obnovit výchozí vodiče.

  ../../_images/qet_conductor_right_click.png

  Obrázek: Volby pro vodič v QElectroTechu

Obnovení výchozího vodiče pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení pracovní výkonnosti.

 1. Vyberte vodič, jehož výchozí cesta se má obnovit.

 2. Pro obnovení výchozí cesty vodiče stiskněte Ctrl + k.

Viz také

Další informace o klávesové zkratce pro QElectroTech najdete v části k hlavní nabídce.