Obsah

Otočení předmětu

QElectroTech umožňuje zvolit natočení mnoha předmětů, které jsou znázorněny v listu. Předměty, jejichž natočení lze vybrat, jsou následující:

QElectroTech neumožňuje všechna natočení výše uvedených předmětů. Jsou možné pouze 4 různá natočení: 0, 90, 180 a 270 stupňů.

Poznámka

QElectroTech nabízí pouze možnost otáčení 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

  • Pro otočení o 180 stupňů je třeba krok opakovat jednou.

  • Pro otočení o 270 stupňů je třeba krok opakovat dvakrát.

Poznámka

Ve stejnou dobu lze po vybrání více předmětů otočit více předmětů

Otáčení předmětů lze provádět přes hlavní nabídku, panel nástrojů, klepnutím pravým tlačítkem na předmět a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Otočení předmětu přes hlavní nabídku

  1. Vyberte předmět(y), který se má otočit.

  2. Pro vyjmutí předmětu vyberte položku nabídky Úpravy > Otočit.

../_images/qet_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy v QElectroTechu

Otočení předmětu přes pruh s nástroji

  1. Vyberte předmět(y), který se má otočit.

  2. Pro otočení předmětu v panelu nástrojů vyberte ikonu transform-rotate.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje.

Otočení předmětu klepnutím pravým tlačítkem myši

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na předmět, který se má otočit.

  2. Pro smazání předmětu vyberte volbu Otočit.

../_images/qet_element_right_click.png

Obrázek: Vyskakovací okno po klepnutí pravým tlačítkem myši v QElectroTechu

Otočení předmětu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení pracovní výkonnosti.

  1. Vyberte předmět(y), který se má otočit.

  2. Pro otočení předmětu stiskněte mezerník.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.