Obsah

Ukončení editoru záhlaví výkresu

Editor záhlaví výkresu lze kdykoli zavřít, pouze musí být změny uloženy před jeho zavřením. QElectroTech zobrazuje automatickou zprávu pro uložení aktuální úlohy, pokud byla vytvořena nějaká změna.

folio/title_block/title_block_editor/../../../images/qet_title_block_editor_save_message.png

Obrázek: Zpráva o uložení editoru záhlaví výkresu v QElectroTechu

Opustit editor záhlaví výkresu v QElectroTechu přes hlavní nabídku

  1. Vyberte položku nabídky Soubor > Ukončit pro ukončení editoru záhlaví výkresu.

folio/title_block/title_block_editor/../../../images/qet_title_block_editor_menu_file.png

Obrázek: Nabídka pro soubor editoru záhlaví výkresu v QElectroTechu

Opuštění editoru záhlaví výkresu v QElectroTechu pomocí klávesové zkratky.

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení pracovní výkonnosti.

  1. Stiskněte Ctrl + q pro ukončení editoru záhlaví výkresu QElectroTechu.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách QElectroTechu najdete v části hlavní nabídka.