Obsah

Hlavní nabídka editoru záhlaví výkresu

Hlavní nabídka je umístěna nahoře okna záhlaví výkresu. Název záhlaví výkresu obsahuje nabídky Soubor, Úpravy,` Zobrazení`, Nastavení a Nápověda. Každá nabídka nabízí mnoho různých voleb.

Nabídka pro soubor

folio/title_block/title_block_editor/interface/../../../../images/qet_title_block_editor_menu_file.png

Obrázek: Nabídka pro soubor v QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Nový

Vytvoří nové záhlaví výkresu

Ctrl + n

|dokument-nový|

Otevřít

Otevře stávající záhlaví výkresu ze sbírky

Ctrl + o

|dokument-otevřít|

Otevřít ze souboru

Otevře stávající záhlaví výkresu ze souboru

Ctrl + o

|dokument-otevřít|

Uložit

Uloží nynější změny záhlaví výkresu (přepíše)

Ctrl + s

|dokument-uložit|

Uložit jako

Uloží záhlaví výkresu jako nové záhlaví výkresu z knihovny

|dokument-uložit-jako|

Uložit do souboru

Uloží záhlaví výkresu jako jiný soubor na disk

Ctrl + Shift + x

|dokument-uložit-jako|

Ukončit

Ukončí editor záhlaví výkresu v QElectroTechu

Ctrl + q

|program-opustit|

Nabídka pro úpravy

../../../../_images/qet_title_block_editor_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy v QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Zpět

Vrátí zpět předchozí krok

Ctrl + z

|upravit-zpět|

Znovu

Obnoví krok vrácený zpět

Ctrl + shift + z

|upravit-znovu|

Vyjmout

Vloží vybrané prvky/buňky do schránky

Ctrl + x

|upravit-vyjmout|

Kopírovat

Kopíruje vybrané prvky/buňky

Ctrl + c

|upravit-kopírovat|

Vložit

Vloží prvky ze schránky do buňky

Ctrl + v

|upravit-vložit|

Přidat řádek

Přidá řádek dole záhlaví výkresu

|vložit-řádek|

Přidat sloupec

Přidá sloupec napravo záhlaví výkresu

|vložit-sloupec|

Sloučit buňky

Sloučí vybrané buňky

Ctrl + j

|buňka-sloučit|

Rozdělit buňky

Rozdělí vybrané buňky

Ctrl + k

|buňka-rozdělit|

Spravovat loga

Spravuje obrázky vložených log v záhlaví

Ctrl + t

|vložit-obrázek|

Upravit další informace

Zobrazí pole pro stanovení dodatečných údajů

Ctrl + y

|nastavení-uživatel|

Nabídka pro zobrazení

../../../../_images/qet_title_block_editor_menu_display.png

Obrázek: Nabídka pro zobrazení v QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Přiblížit

Zvětší pracovní plochu

Ctrl + +

|přiblížit|

Oddálit

Zmenší pracovní plochu

Ctrl + -

|oddálit|

Přizpůsobit pohled

Přizpůsobí zvětšení přesně na část pracovní plochy

Ctrl + 9

|přizpůsobit-pohled-oknu|

Obnovit výchozí přiblížení

Obnoví výchozí úroveň přiblížení

Ctrl + 0

|přiblížit-původníl|

Nabídka pro nastavení

../../../../_images/qet_menu_settings.png

Obrázek: Nabídka pro nastavení v QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Zobrazit

Zobrazí nebo skryje nástrojové pruhy a panely

|nastavit-nástrojové pruhy|

Režim na celou obrazovku

Zobrazí QElectroTech v režimu celé obrazovky

Ctrl + Shift + f

|pohled-na-celou-obrazovku|

Nastavit QElectroTech

Umožní zadání různých parametrů pro QElectroTech

|nastavit|

Nabídka pro nápovědu

../../../../_images/qet_menu_help.png

Obrázek: Nabídka pro nápovědu v QElectroTechu

Volba

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Co je toto?

Prozkoumá možnosti hlavní nabídky

Shift + f1

O QElectroTechu

Zobrazí informace o QElectroTechu

|qet-ikona|

Příručka na internetu

Spustí výchozí prohlížeč na stránce s internetovou příručkou QElectroTechu

f1

|nápověda-obsah|

Kanál Youtube

Spustí výchozí prohlížeč na stránce s kanálem Youtube QElectroTechu

|ukázat-video|

Podpora pro projekt darem

Spustí výchozí prohlížeč na stránce s účtem PayPal pro dary QElectroTechu

|nápověda-darovat|

O Qt

Zobrazí informace o knihovně Qt

|qt-ikona|