Obsah

Vlastnosti odkazování listu

QElectroTech umožňuje vytvářet výkresy s více listy. Na každém listu je znázorněna pouze část výkresu. To znamená, že část vodiče může být na jednom listu a pokračování na jiném listu.

QElectroTech poskytuje prvky odkazující na list, které označují, odkud vodič přichází nebo kam směřuje. Tyto prvky mohou zobrazit na pracovní ploše listu některé informace o propojeném prvku odkazujícím na list. Informace, které se mají zobrazit, může uživatel stanovit na kartě Odkazování listu v části Nový list vlastností projektu.

Viz také

Další informace o odkazování listu najdete v Odkaz na následující list a Odkaz na předchozí list.

../../../_images/qet_project_folio_referencing_prop.png

Obrázek: Okno s vlastnostmi odkazování listu v projektu

Pro stanovení štítku odkazování listu:

  1. Zobrazte vyskakovací okno s vlastnostmi projektu.

  2. Jděte do části Nový list.

  3. Jděte na kartu Odkazování listu.

  4. Stanovte požadované parametry pro každé pole.

  5. Stiskněte tlačítko OK pro uložení změn v nastavení a zavření vyskakovacího okna s vlastnostmi projektu.