Obsah

Upravení prvku

Pro upravení prvku:

  1. Zobrazení vlastností prvku v panelu s vlastnostmi výběru.

  2. Jděte na kartu s obecnými vlastnostmi a klepněte na tlačítko Upravit prvek pro zobrazení editoru prvku.

    ../../_images/qet_panel_properties.png

    Obrázek: Obecné vlastnosti prvku v QElectroTechu

Poznámka

Pokud se panel s vlastnostmi výběru nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru.

Viz také

Další informace o tom, jak upravit prvky najdete v části k editoru prvku.