Obsah

Vyjmutí předmětu

QElectroTech umožňuje vyjmutí předmětů (prvek, vodič, textové pole, základní předmět a obrázek) pro jejich vložení ve stejném listu, nebo v jiném listu a/nebo později v jiném projektu.

Poznámka

Ve stejnou dobu lze po vybrání více předmětů vyjmout více předmětů.

Varování

Prvek by utrpěl ztrátu dat, pokud je záměrem vložit jej v jiném projektu.

Vyjmutí předmětů lze provádět přes hlavní nabídku, panel nástrojů, klepnutím pravým tlačítkem na předmět a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Vyjmutí předmětu přes hlavní nabídku

  1. Vyberte předmět(y), který se má vyjmout.

  2. Pro vyjmutí předmětu vyberte položku nabídky Úpravy > Vyjmout.

../_images/qet_menu_edit.png

Obrázek: Nabídka pro úpravy QElectroTechu

Vyjmutí předmětu přes pruh s nástroji

  1. Vyberte předmět(y), který se má vyjmout.

  2. Pro vyjmutí předmětu v panelu nástrojů vyberte ikonu edit-cut.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje.

Vyjmutí předmětu klepnutím pravým tlačítkem myši

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na předmět, který se má vyjmout.

  2. Pro vyjmutí předmětu vyberte volbu Vyjmout.

../_images/qet_element_right_click.png

Obrázek: Vyskakovací okno po klepnutí pravým tlačítkem myši v QElectroTechu

Vyjmutí předmětu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení pracovní výkonnosti.

  1. Vyberte předmět(y), který se má vyjmout.

  2. Pro vyjmutí předmětu stiskněte Ctrl + x.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.