Obsah

Panel pro výběr automatického číslování

Panel pro výběr automatického číslování zobrazuje činný vzor pro automatického číslování pro:

../../_images/qet_panel_auto_numbering.png

Obrázek: Panel pro výběr automatického číslování v QElectroTechu

Pro zobrazení nebo skrytí panelu pro výběr automatického číslování:

 1. Vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Výběr automatického číslování.

Hlavní funkcí panelu automatický výběr číslování je správa vzorů pro automatické číslování.

 • Vyberte vzor automatického číslování pro činný list

 • Vyberte vzor automatického číslování pro činný prvek

  interface/panels/../../images/qet_panel_auto_numbering_element_pattern.png

  Obrázek: Výběr vzoru pro prvek v QElectroTechu

 • Vyberte vzor automatického číslování pro činný vodič

  interface/panels/../../images/qet_panel_auto_numbering_conductor_pattern.png

  Obrázek: Výběr vzoru pro vodič v QElectroTechu

Viz také

Další informace o tom, jak používat panel pro výběr automatického číslování během přidávání listu najdete v části k přidání listu.

Další informace o tom, jak používat panel pro výběr automatického číslování během přidávání prvku najdete v části k přidání prvku.

Další informace o tom, jak používat panel pro výběr automatického číslováníběhem přidávání vodiče najdete v části k přidání vodiče.