Obsah

Autor prvku a povolení

QElectroTech poskytuje možnost stanovit autora a požadovanou licenci prvku.

../../_images/qet_element_author_license.png

Obrázek: Vyskakovací okno pro autora prvku a povolení v QElectroTechu

Autora a licenci prvku nelze zobrazit v hlavním okně QElectroTechu. Tyto údaje lze najít pouze v editoru prvku.

Viz také

Na další informace o tom, jak najít licenci a autora prvku, se podívejte v části stanovení informace o autorovi prvku.