Obsah

Nastavení listu

QElectroTech poskytuje možnost ukládat na Data z aplikace některé vlastnosti projektu stanovené předem uživatelem. Tato funkce umožňuje uživateli vyhnout se stanovení mnoha vlastností projektu pokaždé, když uživatel vytvoří nové projekty.

Karta List v části s nastavením Nový projekt umožňuje stanovení některých vlastností listů předem:

../../_images/qet_new_project_folio_settings.png

Obrázek: Nastavení listů v novém projektu v QElectroTechu

Pro stanovení nastavení listů:

  1. Zobrazte vyskakovací okno s nastavením QElectroTechu.

  2. Jděte do části Nový projekt.

  3. Jděte na kartu List.

  4. Stanovte požadované parametry pro každé pole.

  5. Stiskněte tlačítko OK pro uložení změn v nastavení a zavření vyskakovacího okna s nastavením.

Poznámka

Všechny předem stanovené vlastnosti listů stanovené ve vyskakovacím okně s nastavením QElectroTechu budou automaticky stanoveny během vytváření projektu ve vlastnostech projektu. Vlastnosti listu najdete v kartě listu v části Nový list.