Obsah

Základní předměty

Kromě práce s prvky a vodiči QElectroTech také umožňuje kreslení základních dvojrozměrných geometrických předmětů (čára, obdélník, elipsa a mnohoúhelník) v pracovní ploše.