Obsah

Křížový odkaz u podřízeného prvku

Podřízený prvek může být propojen pouze s jedním nadřízeným prvkem. QElectroTech neumožňuje, aby jeden podřízený prvek měl stanoven více než jeden křížový odkaz.

element/cross_reference/../../images//qet_element_slave_linked.png

Obrázek: Křížový odkaz u podřízeného prvku v QElectroTechu

Podřízený prvek má pouze vlastnosti, které stanovují, jak má být prvek znázorněn, informace z prvku nejsou nutné. Nadřízený prvek je prvek, který stanovuje zařízení a prvek, který se objeví v kusovníku (BOM). Informace o zařízení lze nalézt pouze u nadřízeného prvku.