Obsah

Odvázání podřízeného prvku

Někdy je nutné odstranit předchozí práci. QElectroTech umožňuje rozbíjení/mazání vazeb mezi prvky (křížové odkazy).

Podřízený prvek lze odpojit od nadřízeného prvku pomocí následující kroků:

 1. Vyberte nadřízený prvek, který se má odpojit, ve sbírce projektu nebo v pracovní ploše.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný prvek a vyberte volbu Upravit prvek.

  ../../../_images/qet_element_right_click.png

  Obrázek: Volby pro prvek v QElectroTechu

 3. Ve vyskakovacím okně editoru prvku zobrazte kartu Křížový odkaz (nadřízený)

  schema/element/references/../../../images/qet_element_master_reference.png

  Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu

 4. Vyhledejte a vyberte požadovaný podřízený prvek v tabulce Spojené prvky.

 5. Stiskněte Odvázat položku icon_untie pro odpojení podřízeného prvku od nadřízeného prvku.

 6. Pro přijetí a uložení změn stiskněte Použít.

Poznámka

Podřízený prvek lze odpojit také klepnutím pravým tlačítkem myši na prvek a výběrem volby Odpojit prvek.

schema/element/references/../../../images/qet_element_master_unlink.png

Obrázek: Vlastnosti prvku v kartě pro křížový odkaz v QElectroTechu