Obsah

Znovunahrání seznamu součástí

Když je přidán prvek nebo je upravena nějaká vlastnost prvku, změny v seznamu součástí se neaktualizují automaticky. Chcete-li aktualizovat vlastnosti prvku v seznamu součástí, musí být seznam součástí nahrán znovu.

Pro znovunahrání seznamu součástí:

  1. Vyberte tabulku se seznamem součástí nebo některou z tabulek se seznamy součástí, pokud jich je více než jedna, pro zobrazení vlastností seznamu součástí v panelu s vlastnostmi výběru.

  2. Jděte do karty Obsah.

  3. Klepněte na tlačítko view-refresh Nahrát znovu pro aktualizaci vlastností prvku v seznamu součástí.

reports/nomenclature/../../images/qet_nomenclature_properties_content.png

Obrázek: Karta pro obsah, panel s vlastnostmi seznamu součástí v QElectroTechu