Obsah

Čára

Vytvoření čáry

Čáru lze do pracovní plochy přidat pouze z pruhu s nástroji.

  1. Pro přidání čáry vyberte v panelu nástrojů ikonu icon_line.

  2. Klepněte na počáteční bod čáry v pracovní ploše.

  3. Klepněte na koncový bod čáry v pracovní ploše.

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Části.

Vlastnosti čáry

Vlastnosti části prvku lze zobrazit v informačním panelu, když je část vybrána.

Poznámka

Pokud se panel s údaji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Informace.

element/element_parts/../../images/qet_element_part_line.png

Obrázek: Část čára v prvku v QElectroTechu

QElectroTech umožňuje přizpůsobení různých vlastností čáry:

Vzhled
Barva

Barvu obrysu a barvu výplně části lze stanovit v seznamu předem stanovených barev. V případě čárové části je barva výplně Žádná.

Styl

Typ znázornění obrysu lze vybrat mezi: Normální (spojitý), Čárky, Tečky nebo, Čárky a tečky.

Tloušťka

Tloušťku obrysu (váha) lze zvolit mezi: Žádná, Tenká, Běžná, Silný nebo Hodně silná.

Umístění
Souřadnice

Lze stanovit souřadnice (x, y) počátečního a koncového bodu.

Koncový bod

Krajní bod přímky lze jednotlivě znázornit jako:

Normální

Krajní bod je znázorněn jako zbytek čáry. Pro koncový bod není žádné jiné znázornění.

Jednoduchá šipka

Krajní bod je znázorněn jako vyplněná šipka.

Trojúhelníková šipka

Krajní bod je znázorněn jako prázdná trojúhelníková šipka.

Kruh

Krajní bod je znázorněn jako prázdný kruh.

Kosočtverec

Krajní bod je znázorněn jako prázdný kosočtverec.