Obsah

Editor textu

Textový editor v QElectroTechu umožňuje dva různé přístupy ke vkládání textu do pracovní plochy:

  1. Co vidíte, to také dostanete (WYSIWYG)

  2. Kód v HTML pro vytvoření obsahu a stanovení formátu.

Karta pro formátovaný text

Karta pro formátovaný text se používá při použití pojetí WYSIWYG. Různými možnostmi formátovaného textu jsou:

  1. Stanovení obsahu.

  2. Stanovení barvy písma.

  3. Stanovení velikosti písma.

  4. Stanovení dalších voleb pro písmo (podtržení, tučné písmo a kurzíva, horní index, dolní index)

../../_images/qet_text_field_rich.png

Obrázek: Karta pro formátovaný text v editoru textu v QElectroTechu

Karta pro zdroj

Karta pro zdroj se používá, když je stanoven textový obsah a formát pomocí kódu v HTML. QElectroTech vnitřně zpracovává HTML kód a překládá výsledek, který se má zobrazit. Omezení formátování jsou v kódu HTML.

../../_images/qet_text_field_source.png

Obrázek: Karta se zdrojem v editoru textu v QElectroTechu