Obsah

Číslování prvků

QElectroTech umožňuje automatické utřídění prvků. Tato funkce je užitečná pro vytváření odkazů, kusovník (BOM) a pro rozpoznání zařízení ve fyzické instalaci a výkresy.

QElectroTech umožňuje stanovit více vzorů automatického číslování. To také poskytuje mnoho pružnosti při vytváření vzoru automatického číslování pomocí textu, proměnné a pořadových čísel.

../../_images/qet_element_prop_auto_numbering.png

Obrázek: Automatické očíslování prvku v QElectroTechu

Příklad

X

AAAA

X

Kód stanovený normou IEC 81346.

 • A: Dva nebo více účelů nebo úkolů.

 • B: Převod vstupní proměnné na signál pro další zpracování.

 • C: Skladování energie, informací nebo materiálu.

 • E: Poskytování sálavé nebo tepelné energie.

 • F: Přímá ochrana před nebezpečnými nebo nežádoucími podmínkami.

 • G: Zahájení toku energie nebo materiálu.

 • H: Výroba nového druhu materiálu nebo výrobku.

 • K: Zpracování signálů nebo informací.

 • M: Poskytování mechanické energie pro účely pohonu (napájení).

 • P: Poskytování informací.

 • Q: Řízené přepínání nebo změna toku energie, signálů nebo materiálu.

 • R: Omezení nebo ustálení pohybu nebo toku energie nebo materiálu.

 • S: Převod ruční operace na signál pro další zpracování.

 • T: Přeměna energie při zachování druhu energie.

 • U: Udržování předmětů ve stanovené poloze.

 • V: Zpracování (ošetření) materiálu nebo výrobků.

 • W: Vedení nebo přeprava z jednoho místa na druhé.

 • X: Spojování předmětů.

AAAA

Alfanumerický kód, který určuje prvek.

Viz také

Další informace o tom, jak stanovit automatické číslovací vzory, naleznete v části vlastnosti automatického číslování projektu.

Další informace o tom, jak spravovat utřídění vodičů, naleznete v části k přidání prvku.