Obsah

Vlastnosti automatického číslování

Pro řízení projektů během výroby, montáže, uvedení do provozu a fáze údržby musí být v inženýrské fázi stanovena třídicí hlediska, jinak je práce neúčinná a v projektu je zmatek.

QElectroTech umožňuje stanovit vzory automatického číslování ve vlastnostech projektu pro třídění prvků, vodičů a listů.

Pokaždé, když je do projektu přidán nový list nebo je v pracovní ploše nakreslen prvek nebo vodič; list, prvek nebo vodič je tříděn podle v panelu pro výběr automatického číslování vybraného vzoru.

../../_images/qet_element_prop_auto_numbering.png

Obrázek: Okno s vlastnostmi správy projektu

Zobrazení vlastností automatického číslování přes hlavní nabídku

  1. Pro zobrazení vyskakovacího okna s vlastnostmi projektu vyberte položku nabídky Projekt > Vlastnosti projektu.

  2. Jděte do části s vlastnostmi projektu Automatické číslování.

  3. Pro zobrazení požadovaných vzorů automatického číslování jděte do karty Vodič, Prvek nebo List.

Zobrazení vlastností automatického číslování v panelu

Vlastnosti automatického číslování projektu lze zobrazit v panelu pro výběr automatického číslování.

  1. Stiskněte tlačítko Nastavit configure v panelu pro výběr automatického číslování pro zobrazení části s vlastnostmi projektu Automatické číslování ve vyskakovacím okně.

  2. Pro zobrazení požadovaných vzorů automatického číslování jděte do karty Vodič, Prvek nebo List.

Poznámka

Pokud se panel pro výběr automatického číslování nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Vlastnosti výběru.

Viz také

Další informace o stanovení vzoru pro automatické číslování najdete v: