Obsah

Vytvoření nového projektu

Nový projekt lze vytvořit přes hlavní nabídku, panel nástrojů a pomocí odpovídající klávesové zkratky.

Vytvoření nového projektu přes hlavní nabídku

  1. Pro vytvoření nového projektu vyberte položku nabídky Soubor > Nový.

../_images/qet_menu_file.png

Obrázek: Nabídka pro soubor v QElectroTechu

Vytvoření nového projektu přes pruh s nástroji

  1. Pro vytvoření nového projektu vyberte ikonu project-new v panelu nástrojů

Poznámka

Pokud se pruh s nástroji nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Nástroje

Vytvoření nového projektu pomocí klávesové zkratky

QElectroTech umožňuje používat klávesovou zkratku ke zvýšení účinnosti práce.

  1. Pro vytvoření nového projektu stiskněte Ctrl + n.

Viz také

Další informace o klávesových zkratkách v QElectroTechu najdete v části k hlavní nabídce.