Obsah

Zrušení výběru

Chcete-li se ujistit, že před jakoukoli činností není vybrána žádný předmět, QElectroTech poskytuje možnost zrušit výběr všech předmětů v pracovní ploše. Tato možnost je užitečná pro vyhnutí se nežádoucím změnám, například ve vlastnostech prvku.

Zrušení výběru předmětů lze provést pouze přes hlavní nabídku.

  1. Pro zrušení výběru všech vybraných předmětů vyberte položku nabídky Úpravy > Zrušit výběr.

    ../../_images/qet_menu_edit.png

    Obrázek: Nabídka pro úpravy v QElectroTechu