Obsah

Nastavení prvku

../_images/qet_configure_collections.png

Obrázek: Nabídka pro prvky v QElectroTechu

Nastavení sbírky

QElectroTech umožňuje zvolit cestu ke sbírkám prvků QET (společná) a vlastní. Lze zvolit i cestu ke sbírce s vlastními záhlavními výkresu lze také zvolit. Adresář se sbírkami může být na místním pevném disku, společném pro uživatele, nebo na místních serverech, společných pro společnosti.

Výchozí cesty ke sbírkám s prvky závisí na nastavení instalace zvoleném během procesu instalace.

Příklad

Sbírka QET
Windows

C/Program Files/QElectroTech/elements

Linux

/usr/share/qelectrotech/elements

macOS

Vlastní sbírka
Windows

C/users/user_name/Application Data/qet/elements

Linux

/Home/user_name/QElectroTech/collections/elements

macOS

Pro změnu cest ke sbírkám prvků QElectroTechu:

  1. Zobrazte vyskakovací okno s nastavením QElectroTechu.

  2. Jděte do části Prvky.

  3. Vyhledejte a vyberte adresář složek se sbírkami prvků QET (společná) a vlastní v části Sbírka prvků.

  4. Stiskněte tlačítko OK pro uložení změn v nastavení a zavřete vyskakovací okno s nastavením.

Poznámka

Aby bylo možné změny uskutečnit, je nutné spustit QElectroTech znovu.

Nastavení správy prvku

QElectroTech poskytuje možnost předem stanovit autora prvku. Takto, když je vytvořen nový prvek, QElectroTech automaticky stanoví tuto vlastnost prvku.

Pro stanovení údaje o autorovi prvku předem:

  1. Zobrazte vyskakovací okno s nastavením QElectroTechu.

  2. Jděte do části Prvky.

  3. Stanoví informace o autorovi prvku a licenci v textovém poli v části Správa prvků.

  4. Stiskněte tlačítko OK pro uložení změn v nastavení a zavřete vyskakovací okno s nastavením.