Obsah

Přidání prvku

Pro přidání prvku do pracovní plochy:

 1. Vyberte vzor automatického číslování v panelu pro výběr automatického číslování.

  schema/element/../../images/qet_panel_auto_numbering_element_pattern.png

  Obrázek: Panel pro výběr automatického číslování v QElectroTechu

  Poznámka

  Pokud se panel pro výběr automatického číslování nezobrazí, lze jej zobrazit přes Nastavení > Zobrazení > Výběr automatického číslování.

 2. Prvek vyhledejte v panelu se sbírkou.

 3. Klepněte levým tlačítkem myši na požadovaný prvek. Bez uvolnění myš přesuňte na oblast pracovní plochy. Jakmile je myš v pracovní ploše, může být tlačítko uvolněno.

 4. Vyhledejte požadovanou polohu prvku a klepněte levým tlačítkem myši na místo pro přidání prvku. Více prvků lze přidat několika klepnutími na různých místech.

 5. Stiskněte Esc pro dokončení kroku.

Poznámka

Pro zobrazení panelu se sbírkami vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Sbírky.