Obsah

Nastavení zobrazení

QElectroTech uživateli umožňuje přizpůsobit mnoho nastavení: nastavení jazyka, vzhledu, vyvedení a tisku, přednastavení nového projektu, prvku, cesty ke sbírce atd.

Pro zobrazení nastavení QElectroTechu:

  1. Vyberte položku nabídky Nastavení > Nastavit QElectroTech.

    ../_images/qet_menu_settings.png

    Obrázek: Nabídka pro nastavení v QElectroTechu