Obsah

Vlastnosti vodiče

Některé vlastnosti vodiče mohou být běžné nebo mohou být velkou částí vodičů všech nebo velké části listů. Například typ vodiče je obvykle běžný pro úplný projekt nebo pro skupinu listů.

Pro zvýšení účinnosti práce QElectroTech nabízí možnost uložit v projektu Data některé vlastnosti projektu předem stanovené uživatelem. Tato funkce umožňuje uživateli vyhnout se stanovení mnoha vlastností vodiče pokaždé, když uživatel uvnitř projektu vytvoří nový vodič.

Poznámka

QElectroTech umožňuje stanovit vlastnosti vodiče automaticky během vytvoření projektu. Další informace o tom, jak některé vlastnosti vodiče od projektu k projektu standardizovat, najdete v části nastavení vodiče v QElectroTechu.

Karta Vodič z části s nastavením Nový list umožňuje stanovení některých vlastností vodičů předem:

../../../_images/qet_project_conductor_prop.png

Obrázek: Okno s vlastnostmi vodiče v projektu

Pro stanovení nastavení vodiče:

  1. Zobrazte vyskakovací okno s vlastnostmi projektu.

  2. Jděte do části Nový list.

  3. Jděte na kartu Vodič.

  4. Stanovte požadované parametry pro každé pole.

  5. Stiskněte tlačítko OK pro uložení změn v nastavení a zavření vyskakovacího okna s vlastnostmi projektu.

Poznámka

Všechny vlastnosti vodiče předem stanovené ve vlastnostech projektu budouběhem vytváření listu automaticky stanoveny ve vlastnostech listu.