Obsah

Nástrojové pruhy

Kromě různých nabídek poskytuje QElectroTech také panely nástrojů. Panely nástrojů jsou skupiny tlačítek s ikonami, které spouštějí činnosti. Obecně mají tato tlačítka protějšek v jedné z nabídek hlavní nabídky.

Poznámka

Pro pomoc uživateli je nástrojová rada zobrazena, když je šipka umístěna na tlačítku.

Nástroje v pruhu s nástroji

../_images/qet_toolbar_tools.png

Obrázek: Nástroje v pruhu s nástroji v QElectroTechu

Různá tlačítka v nástrojovém panelu Nástroje jsou:

Nástroj

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Nový

Vytvoří nový projekt

project-new

Otevřít

Otevře existující projekt

Ctrl + O

project

Uložit

Uloží nynější projekt a všechny jeho listy

Ctrl + S

document-save

Uložit jako

Uloží nynější projekt pod jiným souborovým názvem

document-save-as

Zavřít

Zavře nynější projekt

Ctrl + W

project-close

Tisk

Vytiskne jeden nebo více listů nynějšího projektu

Ctrl + P

document-print

Zpět

Vrátí zpět předchozí krok

Ctrl + Z

edit-undo

Znovu

Obnoví krok vrácený zpět

Ctrl + Shift + Z

edit-redo

Vyjmout

Vloží vybrané prvky do schránky

Ctrl + X

edit-cut

Kopírovat

Zkopíruje vybrané prvky

Ctrl + C

edit-copy

Vložit

Vloží prvky ze schránky do listu

Ctrl + V

edit-paste

Smazat

Odebere vybrané prvky z listu

Del

edit-delete

Otočit

Otočí vybrané prvky a texty

Mezerník

transform-rotate

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí nástrojového panelu Nástroje vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Nástroje.

Pruh s nástroji pro zobrazení

../_images/qet_toolbar_display.png

Obrázek: Pruh s nástroji pro zobrazení v QElectroTechu

Různá tlačítka v nástrojovém panelu Pohled jsou:

Nástroj

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Výběrový režim

Umožňuje vybrat prvky

select

Pohledový režim

Umožňuje list zobrazit bez jeho úpravy

move

Zobrazit mřížku

Zobrazí nebo skryje mřížku listu

grid

Barva pozadí bílá/šedá

Zobrazí barvu pozadí listu v bílé nebo šedé barvě

diagram_bg

Přiblížit obsah

Upraví přiblížení tak, aby zobrazoval veškerý obsah listu bez ohledu na souvislosti

Ctrl + 8

zoom-draw

Přizpůsobit přiblížení

Nastaví přiblížení přesně na část listu

Ctrl + 9

view-fit-window

Obnovit výchozí zvětšení

Obnoví výchozí úroveň přiblížení

Ctrl + 0

zoom-original

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí nástrojového panelu Zobrazení vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Zobrazení.

Pruh s nástroji pro výkres

../_images/qet_toolbar_diagram.png

Obrázek: Pruh s nástroji pro výkres v QElectroTechu

Různá tlačítka v nástrojovém panelu Výkres jsou:

Nástroj

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Vlastnosti listu

Upraví vlastnosti listu

Ctrl + L

dialog-information

Obnovit výchozí vodiče

Obnoví výchozí cestu vodičů přehlížeje uživatelské změny

Ctrl + K

conductor2

Automatické vytváření vodičů

Pokud je to možné, používá se automatické vytváření vodičů

autoconnect

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí nástrojového panelu Výkres vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Výkres.

Pruh s nástroji pro přidání

../_images/qet_toolbar_add.png

Obrázek: Pruh s nástroji pro přidání v QElectroTechu

Různá tlačítka v nástrojovém panelu Přidání jsou:

Nástroj

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Přidat textové pole

Přidá textové pole do nynějšího listu

textfield

Přidat obrázek

Přidá obrázek do nynějšího listu

insert-image

Přidat čáru

Přidá čáru do nynějšího listu

line

Přidat obdélník

Přidá obdélník do nynějšího listu

rectangle

Přidat elipsu

Přidá elipsu do nynějšího listu

ellipse

Přidat mnohoúhelník

Přidá mnohoúhelník do nynějšího listu

polygon

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí nástrojového panelu Přidání vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Přidání.

Pruh s nástroji pro hloubku

../_images/qet_toolbar_depth.png

Obrázek: Pruh s nástroji pro hloubku v QElectroTechu

Různá tlačítka v nástrojovém panelu Hloubka jsou:

Nástroj

Funkce

Klávesová zkratka

Ikona

Dát úplně nahoru

Přesune výběr(y) dopředu

Ctrl + Shift + Home

bring_forward

Dát nahoru

Přistoupí k výběru(ům)

Ctrl + Shift + Nahoru

raise

Dát dolů

Vzdálí výběr(y)

Ctrl + Shift + Dolů

lower

Dát úplně dolů

Přesune výběr(y) dozadu

Ctrl + Shift + End

send_backward

Poznámka

Pro zobrazení nebo skrytí nástrojového panelu Hloubka vyberte položku nabídky Nastavení > Zobrazení > Hloubka.