Obsah

Jednožilový vodič

Jednožilové vodiče se používají v jednožilových výkresech. Jednožilové vodiče vodiče jsou zjednodušený zápis pro znázornění dvou a třífázové napájecí soustavy pomocí společného vodiče. Jednožilové vodiče se používají pouze ke znázornění napájecích soustav, řídicí systémy obvykle nejsou znázorněny.

Poznámka

U kapalinových energetických schémat je tlakové a zpětné potrubí znázorněno stejným vodičem.

QElectroTech v jednožilovém vodiči neumožňuje stanovit jakoukoli vlastnost vodiče. Jednožilový vodič nemá možnost textového propojení.

../../_images/qet_conductor_single_line.png

Obrázek: Jednožilové vodiče v QElectroTechu

Nejběžnější jednožilové vodiče používané v jednožilových výkresech napájecích elektrických soustav jsou:

../../_images/qet_conductor_systems.png

Obrázek: Běžné jednožilové vodiče